Solidar

Att teckna ett ISK på 5 minuter

  • Användarupplevelse
  • UX/UI Design
  • Back-end utveckling
  • Front-end utveckling
En skärmdump registreringsprocessen

Utmaningen

Utmaningen var att utveckla en webbaserad lösning där Solidars kunder på ett enkelt och användarvänligt sätt kunde öppna ett Investeringssparkonto - ISK. Den befintliga processen för att öppna ett konto innebar att kunden behövde fylla ett antal manuella ansökningsblanketter som sedan skickades in via post.

Strategi

Genom workshops och strategimöten med medarbetare på Solidar utvecklade vi ett användarflöde som ersatte den manuella processen och gjorde det möjligt för kunderna att öppna ett ISK på mindre än 5 minuter.

Resultat

Resultatet har varit mycket positivt för Solidar på många sätt.

Kunderna uppskattar den enkla funktionen och konverteringen är högre än förväntan. Funktionaliteten har även utvecklas ytterligare för att passa Solidars rådgivare som nu också använder funktionen som en naturlig del i sin rådgivningsprocess. Den digitala processen för ISK har varit en strategisk viktig milstolpe i Solidarkoncernens digitaliseringsprocess.