uska.se

Webbaserad jobbsökningstjänst som gör det superenkelt för vårdpersonal att hitta sitt nästa jobb

  • Research & Förstudier
  • UX/UI Design
  • Back-end utveckling
  • Systemarkitektur
  • Produktstrategi
  • API & Integrationstjänster
  • Teknisk projektledning
En skärmdump av dashboarden på uska.se.

Utmaningen

Uppdragets utmaning var att ta fram en webbaserad lösning för en effektiv rekryteringsprocess, där målsättningen var att hitta ett sätt att kvalitetssäkra kandidater för arbetsgivare, men också att matcha passande arbetsplatser för de jobbsökande.

Vi ville modernisera den traditionella rekryteringsprocessen och frångå det gamla sättet att använda CV:n och personliga brev. Det var utgångspunkterna för våra kreativa workshops tillsammans med Lernia, vilka resulterade i en konkret strategi som vi började arbeta utifrån.

Strategi

Under utvecklingsfasen testades kontinuerligt vår framväxande prototyp mot marknaden för att på ett kostnadseffektivt sätt anpassa plattformen utifrån användarnas krav och behov. Det färdiga resultatet är en jobbsökningstjänst som gör det superenkelt för användarna att hitta sitt nästa jobb. Den digitala plattformen matchar automatiskt lediga jobb mot användarprofilerna utifrån angiven utbildning, erfarenhet och önskemål – utan att de jobbsökande behöver ladda upp CV eller personligt brev. Dessutom underlättar tjänsten även för arbetsgivarna då de lediga tjänsterna hos dem annonseras ut direkt på deras profilsida.

Matchningsmotorn

En intelligent motor utvecklades som ansvar för att matcha ihop kandidater med lämpliga jobb, vice versa, samtidigt som den hanterar sökning och filtrering bland dessa.

Ikoner


Resultat

Resultatet blev mycket positivt för både vårdföretag och vårdpersonal, men de stora vinnarna med den digitala jobbsökningstjänsten är patienterna. Risken att stå utan personal eller att inte få tag i personal med rätt kompetens minimeras med hjälp av den effektiva matchningstekniken. Och chanserna ökar att rätt personal finns på plats och fler patienter kan behandlas. Det känns bra att ha varit delaktiga i den utvecklingen tycker vi.