Innovation och strategi

Grunden i vårt arbete som leder oss in på rätt väg mot målet

Uppdragen börjar alltid med att vi tar fram en tydlig strategi tillsammans med kunden. Den utgör grunden i vårt samarbete och hjälper oss att förstå företagets omvärld, samtidigt som den också ger oss en tydlig målbild under arbetets gång. Oavsett om vi hjälper er med teknisk utveckling och framtagande av digitala tjänster eller plattformar, är strategin utgångspunkten för att slutresultatet ska bli framgångsrikt.

Vi har förmånen att ha flera av marknadens mest innovativa företag som kunder, vilket ger oss fantastiska insikter. Vårt mål är att hjälpa dem utveckla sina idéer ytterligare. Därför är vi uppdaterade i de senaste teknikerna och innovationerna, så att vi alltid kan erbjuda de mest intressanta lösningarna utifrån de specifika behov som finns.

Vårt arbete blir som bäst när vi får vara med er i hela processen. Vi vill vara en strategisk partner som hjälper till att utveckla koncept och idéer utifrån era krav och behov. Med er kunskap och erfarenhet tillsammans med vår tekniska expertis skapar vi framtidens digitala tjänster.

 • Research & Förstudier
 • Planering
 • Brief & Kravspecifikationer
 • Affärsutveckling
 • Insikter
 • Produktutveckling
 • Innovations workshops
 • Workshops
 • Projektledning
 • Rådgivning

Koncept och design

Med användaren i fokus skapar vi rätt utseende, känsla och funktion

Att utveckla digitala tjänster handlar inte bara om den tekniska lösningen, vi måste också förstå vilka krav och behov som finns hos både användarna och våra kunder. Med det som utgångspunkt i vårt arbete tar vi fram den bästa lösningen för uppdraget.

Med en eget framtagen process säkerställs kvaliteten i alla utvecklingsled. Med utgångspunkt i användarupplevelse, känsla och konvertering tas koncept och design fram för uppdraget och vi arbetar ofta med en klickbar prototyp för att kontinuerligt testa produkten på målgruppen. Det gör arbetet kostnadseffektivt och plattformen kan snabbt anpassas utifrån användarnas förutsättningar och krav.

Vi styr utseende och innehåll utifrån användarnas nuvarande och framtida behov, men också utifrån deras förutsättningar att ta emot informationen. Genom att använda en responsiv design presenteras informationen och utseendet korrekt oavsett om de använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

 • Användarupplevelse
 • Användargränssnitt
 • Art direction
 • Design
 • Kampanjer
 • Produktionsflöden
 • Fokusgrupper
 • Användartester

Funktion och teknik

Tekniska lösningar och automatiserade processer utifrån våra kunders behov

Utifrån de krav och behov som finns väljer vi den teknik som passar bäst för att lösa uppgiften. Våra utvecklare har kunskap om och erfarenhet av de flesta tekniker och plattformar, men de arbetar lika gärna med skräddarsydda lösningar.

Vi är uppdaterade inom den senaste tekniken för att utifrån era specifika behov bygga allt ifrån webbplatser och digitala tjänster till mobilapplikationer och systemintegrationer. Vi älskar att titta på äldre manuella processer för att se hur man med modern tanke och teknik kan automatisera flöden och skapa smarta lösningar.

Vi arbetar genomgående med att testa och kvalitetssäkra vårt arbete, eftersom vi vet att det är avgörande för om projektet blir lyckat eller inte. Vår målsättning är att alltid ge en leverans över förväntan.

 • Webb- & mobilutveckling
 • Single-page applikationer
 • Gränssnittsutveckling
 • Systemutveckling
 • Systemarkitektur
 • API & Integrationstjänster
 • Mobilutveckling
 • CRM, CMS och Intranät
 • E-handel och betallösningar

Optimering

Förbättringar som utvecklar och förhöjer den digitala lösningen

Vi tycker att det mesta alltid kan bli lite bättre. Vi vet också att behov och krav vid projektstarten antagligen inte kommer att vara exakt desamma när det är dags för lansering. Kunskap och förståelse ökar, kunders beteende och efterfrågan kanske förändras, samtidigt som teknologins framsteg ger oss nya möjligheter hela tiden. Därför arbetar vi agilt i våra projekt för att ta hänsyn till de förändringar som sker. För dig som kund innebär det att vi försöker hitta nya vinklar som kan förbättra och vidareutveckla tjänsten. Det tror vi är nyckeln till framgång både för slutprodukten och våra kunder. De agila metoder vi framförallt arbetar med är Scrum, Kanban, XP och Lean.

 • Agila arbetsmetoder
 • Scrum
 • Kanban
 • Vidareutveckling
 • Konverteringsoptimering
 • Analyser
 • Trender
 • A, B och C testning
 • Big data
 • Q/A Tester

Samarbeten och resurser

Vi förstärker ditt team och är din strategiska samarbetspartner

Vi vet att alla projekt inte är lätta att ta med sig ”hem” och ibland behöver man förstärka ett befintligt team med båda resurser och nya idéer. Våra projektbaserade konsulter kan utgöra ett eget team på plats hos er, eller fungera som ett komplement till ert eget team. Vi arbetar också med nätverkskapacitet, vilket betyder att vi kan utöka vårt team genom att ta in resurser utifrån. Vi gör alltid en ordentlig bakgrundskontroll för att säkerställa att ni får den kompetens som ni efterfrågar. Självklart bär vi alltid ansvaret för den slutgiltiga leveransen och resultatet.

Vi levererar inte bara en teknisk lösning, utan hjälper våra kunder genom att vara en strategisk digital byråpartner med ett fullserviceerbjudande. Genom våra nära samarbeten med driftbolag, förvaltning, SEO, SEM, reklam- och produktionsbolag kan vi vara en ’one stop shop’ för era projekt. På så sätt förenklas och effektiviseras arbetet för er då ni bara behöver ha en kontaktyta för projektets alla delar.

 • Nätverkskapacitet
 • Externa konsulter
 • Byråsamarbeten
 • Partnerskap
 • SEO
 • SEM
 • Drift
 • Förvaltning

Jag vill snacka

Hör av dig till oss om du vill veta mer kring vad vi gör och hur vi kan lösa era digitala utmaningar

Samarbetar du med oss på Nectima får du en strategisk byråpartner som hjälper er att nå era mål genom att se nya digitala möjligheter. Vi har den tekniska kompetensen och erfarenheten att skapa långsiktiga digitala lösningar utifrån både dina kunder och företagets behov. Tillsammans skapar vi framtidens digitala tjänster.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig.